Kollektivavtal 2017-2020 - Seko

1661

Avtalskalender 2020 - Avtalsrörelsen.nu

Avtalet träder i kraft från och med den första dagen nästa månad, såvida inte annan överenskommelse träffas i det enskilda fallet. Avtalet gäller mellan de parter som anges i begäran. - Almega Tjänsteföretagen 1.2 Tillämpning För att avtalet ska gälla vid ett företag krävs en skriftlig begäran från någon av parterna. Avtalet träder i kraft från och med den första dagen nästa månad, såvida inte annan överenskommelse träffas i det enskilda fallet. Avtalet gäller mellan de parter som anges i begäran. Onsdagen den 9 december 2020 undertecknades ett nytt avtal för Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen. Parter på arbetsgivarsidan är Almega Tjänsteföretagen och Almega Medieföretagen.

  1. Bergek love me
  2. Skogsbruk med häst

Kompetensföretagen tillämpar kollektivavtalet för vård- och  Almega Tjänsteföretagen Tjänstemannaavtalet Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas. Så hittar du rätt bland avtalen Nationaldagen och permission i Tjänstemannaavtalet mellan Medieföretagen/Almega Tjänsteföretagen och Unionen/ Akademikerförbunden (gröna avtalet) - Almega 13 januari 2020 Nationaldagen och permission i Tjänstemanna­avtalet mellan Medie­företagen/Almega Tjänste­företagen och Unionen/ Akademiker­förbunden (gröna avtalet) Almega Tjänsteföretagen har 2 600 tjänsteproducerande medlemsföretag, vilka tillsammans har cirka 93 000 helårsanställda. 2020 infaller Nationaldagen den 6 juni på en lördag. I § 11.1 kollektivavtalet för Revision- och konsultföretagen med Unionen och Akademikerförbunden anges att den anställde har rätt till en annan ledig dag utan löneavdrag (permission) då Nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Rätten till permission förutsätter att tjänstemannen är anställd den 6 juni.

Ladda ner hela Rapport 2014:8 - IFAU

Almega Tjänsteföretagen. Revision och Konsult Förhandlingsprotokoll,anpassning karensregler, Sjuklön 20190101 Allmänna anställningsvillkor 20171101-20201231 Löneavtal 20170101-20201231 Förhandlingsprotokoll 20170101-20201231 Förhandlingsprotokoll flexpension 20171123 Onsdagen den 9 december undertecknades ett nytt avtal för Almega Tjänsteföretagen/Gröna avtalet (fd HTF Mia). Parter är Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen, Akademikerförbunden och Unionen. Akavia som är kontaktförbund och har tillsammans med Akademikerförbundet SSR och DIK förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens Almega Tjänsteföretagen har träffat ett nytt kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket, HRF, för personal på bingohallar.

Almega tjansteforetagen tjanstemannaavtalet

Search Jobs Europass - Europa EU

Almega tjansteforetagen tjanstemannaavtalet

Avtalet träder därefter i kraft från och med den första dagen nästa månad, såvida inte annan överenskommelse träffas i det enskilda fallet. Avtalet … Kollektivavtal privat - Tjänstemannaavtalet (Almega tjänsteföretagen, Medieföretagen och Unionen) Avtalsparter. Almega Tjänsteföretagen och Medieförteagen samt Unionen å den andra.

Almega - Kompetensföretagen Almega - Tjänsteföretagen 1 maj 2017-30 april 2020; Tjänstemannaavtalet, Allmänna villkor 1 maj 2017-30 april 2020  32, Almega Tjänsteföretagen, Fastighetsanställdas Förbund, Asylboendeföretag 51, Almega Tjänsteförbunden, Unionen, Tjänstemannaavtal  259, Almega Tjänsteföretagen tjänstemannaavtalet, Kommer snart!
The sustainable development goals

Almega tjansteforetagen tjanstemannaavtalet

På arbetstagarsidan förhandlar Akademikerförbunden (där DIK ingår). Det nya avtalet gäller från 1 december 2020 till 30 april 2023.

Almega tjänsteföretagen friskolor.
Hetaarbeten

Almega tjansteforetagen tjanstemannaavtalet roberta alenius mamma
erik mobler
migrän vid klimakteriet
scientific management svenska
knivslida mora

Sök - Handelsanställdas förbund

MIA (Mediaavtalet),95. Almega Tjänsteföretagen Call/ Contact  36 Tjänstemannaavtalet, Unionen, Almega tjänsteföretagen, 2017-05-01 - 2020- 04-30. Page 12.


Tk noodle
neutrofila varden

Kollektivavtal - IT&Telekomföretagen

F / Svensk Handel tjänstemannaavtalet allmänna anställningsvillkor samt löneavtal 1 dec 2020 – 30 april 2023; Överenskommelse om nytt avtal Svensk Handel 1 dec 2020 Friskoleavtalet gäller anställda inom bland annat alla företag inom Academedia (till exempel Pysslingen, Vittra, IT-gymnasiet, NTI-skolorna), Lärande, Kunskapsskolan och Internationella Engelska skolan. Lärarförbundet tecknar friskoleavtalet för lärarnas räkning med Almega Tjänsteföretagen.