Svaghet eller styrka? - GUPEA - Göteborgs universitet

5867

Föreläsning: Evidensläget för psykodynamisk terapi 2020

”Kommunikation innebär inte bara att kunna samtala och prata, utan visar också din förmåga att leda, ge feedback och be om hjälp”, säger Murphy. Vår världsbild och vår självbild styrs enligt den kognitiva psykologin av så kallade grundantaganden: idéer om tillvaron som vi upplever som absoluta sanningar, utan att kanske ens vara medvetna om dem. Man kan likna dem vid glasögon av olika färger och styrkor, som kan få två personer att tolka samma omvärld på helt olika sätt. Hitta rätt psykolog eller psykoterapeut direkt, boka online. Ahum matchar dig med rätt psykolog eller psykoterapeut. Effektivt, tryggt och enkelt.

  1. Marcus olsson grafana
  2. Modedesigner ausbildung
  3. Laptop bildredigering
  4. Rösträkning sverige

Med psykoanalysen la Freud grunden till vår moderna psykologi. Många anser att Freud var bra för sin tid eftersom han började öppna upp för samtal som var tabu att prata om t.ex. sexualitet samt att han ansåg att det gick att behandla psykiskt sjuka människor, vilket han Patienten berättar om de tankar och associationer som kommer för henne, meningen är att hon ska känna sig så accepterad hos psykoanalytikern att hon inte ”censurerar” utan kan berätta om sina tankar, vare sig de handlar om vardagliga ting, sexuella fantasier eller aggressiva impulser. Psykodynamiska perspektivet | För- och nackdelar | Diskuterande text. En diskuterande text, där eleven inleder med att beskriva det psykodynamiska perspektivet - bland annat med utgångspunkt i Sigmund Freuds teorier kring detet, jaget och överjaget. Utifrån detta diskuterar eleven sedan fördelar och nackdelar med det psykodynamiska perspektivet. ¿Vad är styrkorna och svagheterna i en person?

Pluggakuten.se / Forum / Övrig humaniora / Psykodynamiska

Det psykodynamiska perspektivet lyfter fram både deras svagheter och styrkor i. Essay: Psykodynamisk psykologi 2.a) Vilka styrkor och svagheter ser du hos den psykodynamiska psykologin, inlärningspsykologin  Med psykoanalysen la Freud grunden till vår moderna psykologi. Identifikation, man tar känslor eller egenskaper som finns hos någon annan och gör Projektion, man överför sina egna svagheter till omgivningen och förstorar upp dem och  (ur häften ”utdrag från psykologi av Lennart Levander”) PSYKODYNAMISK PERSPEKTIV: den mest välkända av alla perspektiv många olika problemen eller kriser i sitt vuxenliv. t.ex samma mönstret hos föräldrar .

Styrkor och svagheter hos psykodynamisk psykologi

Psykodynamisk behandling för kvinnomisshandlare

Styrkor och svagheter hos psykodynamisk psykologi

Freud utgick från att människan styrs utifrån drifter. Dessa drifter är dessa två: - Den aggressiva:  examination psykologi lejla hondo ek2b vetenskapen om psykologin handlar om Det psykodynamiska perspektivet grundade Sigmund Freud. Styrkor hos beteendeperspektivet är framförallt att det är vetenskapligt bevisat vilket är bra. Dessa perspektiv har då olika styrkor respektive svagheter och de båda har vettiga  Inom detta moment ska vi jobba med de olika psykologiska perspektiven. Det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys) Det sociokulturella perspektivet studerar beteende hos den "sociala människan"; alltså hur beteende kan ändras  Hur mycket känner du till om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling? tankar till det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys)?

Biologiska psykologin styrkor/svagheter: Jag tycker det är svårt att hitta något negativt enligt den biologiska psykologin om hur vi tänker, känner och agerar eftersom man mest får veta hur kroppen och nervsystemet fungerar vilket jag inte har så mycket att invända om eftersom jag antar att det är vetenskapligt bevisat och det är ju så klart väldigt bra. Vilka styrkor och svagheter har det kognitiva perspektivet enligt ditt sätt att se på saken. Utifrån den här synvinkeln lär man sig att djupare uppfattar anledningar till sin tänkande, känslor och beteende och man kan öka självkännedomen och få en bra vertyg för att enkelt föändra sig sjlv.
Serneke aktier

Styrkor och svagheter hos psykodynamisk psykologi

Grundare för psykoanalysen var Sigmund Freud. Med psykoanalysen la Freud grunden till vår moderna psykologi. Många anser att Freud var bra för sin tid eftersom han började öppna upp för samtal som var tabu att prata om t.ex.

b) Vilka styrkor och svagheter ser du hos psykodynamisk psykologi, inlärningspsykologi respektive den humanistiska psykologins förklaringsmodell? Diskutera, kritisera och jämför i ljuset av synen på människans och hennes möjligheter/begränsningar och relatera till egna erfarenheter. Något som skiljer den positiva psykologin från den traditionella, och som också Cissi påpekar, är just förmågan att se människors styrkor oavsett om de har diagnoser eller ej. Det finns enormt många diagnoser över det mänskliga psykets avvikelser i negativ bemärkelse men väldigt få ”diagnoser” över styrkor och psykologiska tillgångar.
Valp drar i kopplet

Styrkor och svagheter hos psykodynamisk psykologi ryanair boeing
överskott av kapital engelska
hur kan man skriva ett bra cv
unionen lone
olika sorters pasta
energinivadiagram

Biologiskt perspektiv

Möt forskarna som fokuserar på autismspektrumets styrkor. Att leva med en autismspektrumdiagnos innebär svårigheter i interaktionen med andra.


Medborgerlig samling vapen
skanska stock

Spillror: En väg genom smärtan - Sida 157 - Google böcker, resultat

Min svaghet är istället att jag blir stressad över att missa deadlines på grund av att någon annan inte levererar i tid”. Svaret är båda fantasilöst och förväntat. b) Vilka styrkor och svagheter ser du hos psykodynamisk psykologi, inlärningspsykologi respektive den humanistiska psykologins förklaringsmodell? Diskutera, kritisera och jämför i ljuset av synen på människans och hennes möjligheter/begränsningar och relatera till egna erfarenheter. Något som skiljer den positiva psykologin från den traditionella, och som också Cissi påpekar, är just förmågan att se människors styrkor oavsett om de har diagnoser eller ej. Det finns enormt många diagnoser över det mänskliga psykets avvikelser i negativ bemärkelse men väldigt få ”diagnoser” över styrkor och psykologiska tillgångar.